26 Ogos 2016

cutiehome.com Dilancarkan

Dapatkan pelbagai barangan menarik di Cutie Home. Klik gambar untuk membeli!


06 Jun 2016

KHUTBAH JUMAAT 8 APRIL 2016 – BERMUAMALAH DENGAN KONSEP AL-MA’RUF


PANDANGAN PAKAR DALAM FATWA


PAKEJ TAJAAN SEKOLAH ISLAM NUR AL-AZHAR (SINAR)


Sekolah Islam Nur al-Azhar (SINAR) telah beroperasi di Salak Tinggi (berhampiran Desa Vista), Sepang, Selangor bermula 2015.

Antara keperluan SINAR setiap bulan:
1. Gaji guru tetap: RM 5700.00 (RM 1900.00 seorang x 3 orang)
2. Gaji Mudir : RM 4000.00 seorang
3. Gaji guru separuh masa : RM 5000.00 (100 jam kali RM 50.00)
4. Bil utiliti (api/air) : RM 1000.00 - RM 1500.00 (4 rumah)
5. Elaun tukang masak : RM 1200.00
8. Warden asrama : RM 800.00 - RM 1000.00
9. Pengawal Keselamatan : RM 1500.00
10. Bayaran bulanan van : RM 815.00

Sehubungan itu, SINAR mempelawa tuan/puan budiman yang ingin beramal jariah melalui pakej sumbangan atau wakaf berikut:
1. Menaja gaji guru tetap dan separuh masa.
2. Menaja gaji mudir.
3. Menaja bil utiliti.
4. Menaja elaun tukang masak.
5. Menaja elaun warden asrama.
6. Menaja elaun Pengawal Keselamatan.
7. Menaja bayaran bulanan van.

Tajaan ini boleh dilakukan sama ada sekali sahaja atau setiap bulan atau bergantung kepada kehendak pihak penaja.

Untuk tujuan keselamatan ekoran rompakan tempoh hari, SINAR juga bercadang membina pintu pagar dan pagar di sekeliling SINAR dan memasang spotlight serta CCTV. Kos yang terlibat adalah:
1. CCTV : RM 7000.00
2. Pintu Gate dan pagar : RM 15,000.00
3. Lampu Spotlight : RM 1000.00

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi mudir SINAR (Us. Rohidzir Rais: 019-345 9257).

Sekiranya terdapat lebihan tajaan atau sumbangan atau wakaf untuk perkara yang disebutkan, maka ia akan digunakan untuk keperluan SINAR yang lain.

Sebarang sumbangan atau tajaan, boleh dikreditkan ke akaun berikut:

Maybank Islamic
5623 7540 2348
(atas nama: Sinar Azhari Resources)

12 Mac 2016

Jabatan Mufti Perlu Pantas?

Beberapa sahabat saya mengulas tentang saranan Dr. Zul al-Bakri agar jabatan mufti negeri pantas dalam memberi jawapan kepada isu semasa.

Saya nak ulas ringkas daripada dua sudut pandang:

Jabatan mufti negeri patut menerima saranan ini dengan hati yang terbuka. Ini bertujuan untuk memantapkan institusi fatwa negeri. Saya pernah menjalankan kajian di sebuah negeri. Dapatan kajian menunjukkan lebih kurang 67% sahaja mengatakan jabatan mufti negeri itu menyampaikan fatwa dengan
 cepat.
Dapatan kajian ini sebenarnya dapat membantu jabatan mufti menambah baik pengurusan. Kalau selama ini kita hanya banyak mendakwa tanpa ada bukti, maka sekarang kita bercakap dengan bukti (boleh datang ke INFAD untuk melihat kajian tersebut).

Saya melalui kajian ini tidak bertujuan mendedahkan kelemahan jabatan mufti. Ia lebih kepada menambah baik pengurusan sedia ada. Itu sebabnya perlu audit dilakukan dari masa ke semasa supaya kita tidak berpuas hati dengan prestasi semasa atau berada dalam zon selesa.

Dengan pengurusan dan sistem penyampaian yang cepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi fatwa.

Dari sudut pandang lain, saranan ini mungkin sesuai bagi isu-isu biasa yang sudah ada dalam kitab dan mudah dijawab dengan pantas. Namun jika isu baharu atau perlu kajian mendalam, maka jika mufti atau jabatan mufti terus menjawab tanpa kajian mendalam ia adalah langkah yang tidak cermat.

Di sini masyarakat juga perlu faham. Kebiasaan kajian yang dijalankan selalunya antara sebulan hingga empat atau enam bulan. Itu tempoh kajian sahaja, tidak termasuk kelulusan untuk kajian tersebut dan keputusan yang akan diambil selepas pembentangan hasil kajian.

Kenapa hingga tiga-enam bulan? Kerana kajian itu dilakukan oleh penyelidik luar (kebiasaannya pensyarah universiti). Mereka ini terikat dengan komitmen kerja di universiti dan bukannya penyelidik tetap di jabatan mufti. Pegawai jabatan mufti biasanya boleh menyediakan kertas kerja dan tidak atau kurang memiliki kemahiran menyelidik seperti pensyarah yang memang dalam satu tugasnya ialah menyelidik.

Pada zaman sekarang mufti atau pegawainya tidak hanya boleh berpada dengan rujukan kitab sahaja. Perlu ada kaitan lapangan supaya keputusan atau fatwa yang dikeluarkan lebih tepat.

Apa sahaja mekanisme untuk mempercepatkan kajian fatwa ini saya amat menyokongnya kerana ia lebih menyerlahkan kredibiliti jabatan mufti negeri.

09 Mac 2016

Kaedah Istinbat Hukum Usul Fiqh- Siri 1

Kaedah ini berkaitan dengan lafaz-lafaz yang ada dalam nas al-Quran atau sunnah dari segi ia memberi makna tertentu.
Lafaz di sisi ulama Usul Fiqh terbahagi kepada 4:

1. Dari sudut perletakan makna bagi lafaz: ada tiga iaitu lafaz khas, lafaz am dan lafaz mushtarak.

2. Dari sudut penggunaan lafaz bagi makna yang diberi: ada empat iaitu lafaz haqiqah, lafaz majaz, lafaz sarih dan lafaz kinayah.

3. Dari sudut kejelasan atau ketidakjelasan makna. Lafaz yang jelas maknanya ada empat iaitu lafaz zahir, lafaz nas, lafaz mufassar dan lafaz muhkam. Lafaz yang tidak jelas maknanya juga ada empat iaitu lafaz khafiyy, lafaz mujmal, lafaz mushkal dan lafaz mutashabah.

4. Dari sudut cara memahami makna daripada lafaz: ada empat iaitu ibarat al-nas, isharat al-nas, dalalat al-nas dan iqtida' al-nas.

08 Februari 2016

Memperkasakan Pengurusan Fatwa Online Di Malaysia


Pengurusan Fatwa di Malaysia telah mengalami transformasi hari demi hari. Ia seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini. Di negara ini, setiap negeri mempunyai jawatankuasa fatwa masing-masing. Manakala di peringkat persekutuan pula terdapat satu jawatankuasa fatwa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Ini menjadikan jumlah jawatankuasa fatwa di Malaysia sebanyak lima belas.

Melihat kepada pengurusan fatwa negeri-negeri, boleh dikatakan semuanya mempunyai laman web rasmi Jabatan Mufti. Kebanyakan laman web Jabatan Mufti negeri-negeri bermula tahun 2000 ke atas seiring dengan penubuhan Jabatan Mufti itu sendiri. Ia disebabkan oleh pemisahan Jabatan Mufti daripada Majlis atau Jabatan Agama Islam negeri-negeri mulai penghujung tahun 90an.

Secara umumnya, laman web Jabatan Mufti negeri-negeri ini memaparkan maklumat-maklumat tertentu. Ia termasuklah bahagian-bahagian di Jabatan Mufti serta fungsinya, maklumat tentang mufti serta pegawai-pegawainya, aktiviti-aktiviti, fatwa-fatwa yang diputuskan oleh jawatankuasa fatwa negeri dan lain-lain.

Perkara ini sangat baik kerana masyarakat Islam dapat mengakses maklumat atau mendapat penjelasan tentang isu-isu tertentu daripada Jabatan Mufti. Ia juga menunjukkan, sebagai badan rasmi kerajaan, Jabatan Mufti juga tidak ketinggalan dari sudut teknologi maklumat.

Terdapat Jabatan Mufti negeri-negeri yang amat baik dalam pengurusan laman web. Ia dapat dilihat dari segi kecantikan dan keceriaan paparan web, pilihan warna yang sesuai, kekerapan mengemaskini maklumat dalam web, susunan menu yang menarik, maklumat yang banyak dan sebagainya.

Namun terdapat juga Jabatan Mufti negeri-negeri yang lemah dalam pengurusan laman web. Kelemahan ini dilihat dari segi laman web yang gagal dicapai, dalam penyelenggaraan berpanjangan, maklumat tidak dikemaskini dengan kerap, tidak cantik atau ceria, kurang maklumat dan sebagainya.

Baik dan lemah pengurusan laman web sesuatu Jabatan Mufti negeri akan mempengaruhi jumlah pengunjung sedikit sebanyak. Contohnya jika laman web sentiasa dikemas kini, pengunjung akan kembali mengunjungi laman web tersebut. Ini kerana mereka mengetahui akan mendapat maklumat baharu jika mereka mengunjungi semula laman web tersebut.

Sebaliknya, jika pengunjung beberapa kali melawati sesuatu laman web Jabatan Mufti dan maklumat tidak dikemaskini, maka mereka tidak akan melawati semula laman web itu. Ia sedikit sebanyak menjejaskan imej Jabatan Mufti negeri tersebut.

Sebagai cadangan, untuk memantapkan kandungan laman web, Jabatan Mufti negeri-negeri perlu memastikan maklumat-maklumat berikut terdapat dalam laman web rasmi jabatan. Antaranya maklumat lengkap mufti sekarang dan mufti-mufti terdahulu, sejarah penubuhan Jabatan Mufti Negeri dan bahagian-bahagian di Jabatan Mufti serta fungsinya. Aktiviti atau program serta gambar juga perlu dimasukkan, begitu juga koleksi fatwa dan keputusan fatwa.

Memandangkan fatwa adalah keputusan Jawatankuasa Fatwa yang diwartakan dan keputusan fatwa adalah keputusan yang tidak diwartakan, adalah terlebih baik dua kategori ini diasingkan. Ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui keputusan mana yang diwartakan dan yang tidak diwartakan. Sesuatu fatwa atau keputusan juga perlu disertakan dengan hujah atau dalil supaya masyarakat lebih yakin menerimanya.

Kekerapan mengemaskini maklumat laman web juga perlu diberi perhatian. Sebaik-baiknya ia dilakukan setiap minggu atau sekurang-kurangnya dua minggu sekali. Jika ia tidak dikemaskini dalam tempoh berbulan-bulan, ia menyerlahkan kelemahan pengurusan Jabatan Mufti terbabit.

Laman web Jabatan Mufti negeri-negeri juga perlu mempunyai pautan kepada semua jabatan mufti negeri lain dan juga Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Ini bagi memudahkan masyarakat mengetahui fatwa atau keputusan yang diputuskan oleh Jabatan Mufti negeri lain.

Pengurusan fatwa online perlu dilakukan dengan baik dan cekap. Ini kerana ia mencerminkan imej dan professionalisme sesuatu Jabatan Mufti. Penyaluran dan penyampaian maklumat secara online lebih cepat, senang dan efektif berbanding medium-medium lain. Seharusnya Jabatan Mufti negeri-negeri mengambil berat hal ini, supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman.

Ditulis oleh:Prof. Madya Dr. Irwan Mohd Subri