10 Jun 2017

Jangan Sampai Menyesatkan Pandangan Mazhab Fiqh Yang Lain

Pendapat-pendapat daripada pelbagai mazhab fiqh adalah khazanah hukum yang amat bernilai. Ia menjadi rujukan para ulama sehingga ke hari ini dalam membantu mereka untuk mencari penyelesaian hukum.

Satu pesanan kepada diri saya dan tuan/puan di luar sana, dalam keterujaan kita mempertahankan pandangan kita sendiri, jangan sampai menyesatkan pandangan fiqh daripada mazhab fiqh yang lain.
Hamba tidak pelik kalau orang awam yang bersikap begini, tapi kalau asatizah sendiri yang mengatakan pandangan mazhab fiqh selain mazhab Shafi'i adalah pelik atau sesat, ini dakwaan yang "pelik".

Ya, kita di Malaysia berorientasikan mazhab Shafi'i dalam keputusan hukum seperti tuntutan Enakmen Pentadbiran Islam Negeri, tapi enakmen yang sama juga membenarkan jawatankuasa fatwa negeri untuk menerima pandangan 3 mazhab lain sekiranya pandangan mazhab Shafi'i tidak sesuai dilaksanakan. Malah enakmen yang sama juga membenarkan JK fatwa untuk berijtihad dengan pandangan sendiri sekiranya pandangan 4 mazhab tiada atau tidak sesuai dilaksanakan.

Seksyen 39 AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993 memperuntukkan:
1. Dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah seksyen 34, atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah seksyen 38, Mufti hendaklah pada lazimnya mengikut pandangan-pandangan diterima (qaul muktamad) Mazhab Syafie.
2. Jika Mufti berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad Mazhab Syafie akan membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, Mufti bolehlah
mengikut qaul muktamad Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali.
3. Jika Mufti berpendapat bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada empat Mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, Mufti bolehlah menyelesaikan persoalan itu mengikut hematnya sendiri tanpa terikat dengan qaul muktamad daripada mana-mana Mazhab yang empat itu.

Dalam isu yang dibangkitkan oleh Zainah Anwar pengasas Sister in Islam (SIS) berkenaan perlu atau tidak wali dalam perkahwinan, jangan sampai kita terlajak mengatakan pandangan yang mengatakan tidak perlu wali adalah sesat. Hal ini kerana ia adalah pandangan fiqh dalam mazhab Hanafi. Boleh rujuk perbahasannya dalam kitab al-Ikhtiyar fi Ta'lil al-Mukhtar oleh imam Ibn Mawdud al-Musiliyy, kitab Sharh Ma'ani al-Athar oleh imam al-Tahawiyy, kitab al-Inayah Sharh al-Hidayah oleh imam al-Babartiyy dan lain-lain.

Hamba sekadar nak memperingatkan, jangan sampai kita menyesatkan pandangan yang kita anggap sesat atau pelik, sedangkan sebenarnya ia salah satu pandangan hukum dalam mazhab fiqh yang muktabar.

Penentuan hukum akhir di Malaysia ialah apa yang ditarjihkan oleh JK Fatwa. Sekiranya ia memilih pandangan mazhab Shafi'i (yang mana pada kebiasaannya adalah begitu), maka kita hormati dan patuh. Sekiranya JK Fatwa memilih pandangan mazhab lain, maka kita juga perlu hormati dan patuh.
Untuk menyalahkan JK Fatwa atas pemilihannya mana-mana pandangan fiqh daripada 4 mazhab adalah tidak patut kerana JK adalah sebahagian fungsi waliyyul amri yang menguruskan hal ehwal hukum.

Untuk menyalahkan apatahlah lagi menyesatkan pandangan mazhab fiqh selain Shafi'i juga tidak patut kerana ia juga adalah sebahagian daripada khazanah fiqh Islam.

Hormati dan patuh kepada keputusan JK Fatwa.

الله المستعان

26 Mei 2017

Panduan Solat Terawih Untuk Peniaga Bazar Ramadan


Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadis yang bermaksud:
Sesiapa yang menegakkan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (riwayat al-Bukhariyy).

Menurut ulama, maksud menegakkan Ramadan; antaranya ialah bersolat terawih pada waktu malam. Hukum solat terawih adalah sunat muakkad iaitu sunat yang amat dituntut untuk dilakukan.

Bagi peniaga bazar Ramadan, kebiasaan atau kebanyakkannya hanya akan sampai ke rumah setelah azan Isyak berkumandang. Hal ini mengambil kira keadaan setelah berkemas di tapak berniaga. Keadaan ini kebiasaannya akan menyebabkan para peniaga bazar Ramadan tidak sempat atau ketinggalan untuk beribadah solat Terawih berjemaah di Masjid atau Surau.

Sebenarnya, untuk tidak kehilangan pahala berterawih, peniaga bazar Ramadan masih boleh menunaikan solat sunat Terawih. Ia boleh dilakukan sama ada berjemaah dengan ahli keluarga atau pekerja yang membantu di bazar Ramadan ataupun ia boleh dilakukan secara bersendirian walaupun pada lewat malam. Oleh itu, tidak ada alasan untuk ketinggalan dalam mengimarahkan malam Ramadan walaupun anda adalah peniaga bazar Ramadan.

Marilah kita bersama-sama memperbanyakkan amalan dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT menerima amalan salih kita semua. Amin!

Rehatkan dirimu dengan Terawih setelah penat berniaga

Disediakan oleh:
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

20 Mei 2017

Penyampaian Fatwa

Jabatan Mufti setiap negeri adalah badan pengurus kepada institusi fatwa di peringkat negeri. Fatwa-fatwa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri sama ada yang diwartakan atau tidak, telah disampaikan oleh Jabatan Mufti dalam pelbagai bentuk sumber penyampaian kepada masyarakat Islam di negeri tersebut. Antaranya ialah laman web Jabatan Mufti sendiri, Facebook, Youtube, poster, flyers, radio negeri dan lain-lain.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Irwan Mohd Subri et.al (2015) dan Irwan Mohd Subri et.al (2017), hanya tiga puluh peratus responden yang tahu tentang fatwa-fatwa akidah yang telah diwartakan di peringkat negeri. Ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan masyarakat Islam di negeri masih terlalu rendah walaupun pelbagai saluran penyampaian telah dlakukan.

Maka, disarankan kepada Jabatan Mufti Setiap Negeri untuk cuba menyampaikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan melalui khutbah Jumaat. Ini kerana setiap kawasan sama ada bandar atau kampung yang terdapat masayarakat Islam akan bersolat Jumaat di tempat masing-masing. Ia adalah antara platform terbaik bagi penyampaian fatwa di samping platform-platform yang lain.

Dua kajian tersebut dilakukan di kawasan bandar atau pekan yang mudah terakses kepada maklumat terutama akses internet. Jika dapatan kajian daripada kawasan bandar atau pekan ini terlalu rendah, cuba bayangkan tahap pengetahuan masyarakat Islam di kawasan-kawasan kampung atau pedalaman yang tiada kepada akses internet.

Jabatan Mufti Negeri boleh berbincang dengan Jabatan Agama Negeri yang menyediakan teks khutbah Jumaat agar memasukkan fatwa yang telah diputuskan dalam setiap teks khutbah. Jika diandaikan terdapat 48 kali Jumaat setahun (12 bulan x 4 Jumaat), maka setiap tahun sekurang-kurangnya 48 fatwa telah disampaikan kepada masyarakat Islam di negeri tersebut.

Poster atau flyers berkenaan fatwa negeri juga boleh diwajibkan kepada setiap surau, masjid, agensi kerajaan serta swasta, kilang, sekolah, universiti dan lain-lain untuk mempamerkannya di lokasi yang dapat dilihat.

Di samping kemudahan-kemudahan teknologi zaman sekarang, saluran-saluran konservatif masih relevan malah terkadang lebih efektif dalam penyampaian fatwa kepada masyarakat Islam di negeri.

Prof. Madya Dr. Irwan Mohd Subri

Pengarah Institut Pengurusan dan Penyelidikab Fatwa Sedunia (INFAD),
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

04 Mei 2017

25 Mac 2017

Bengkel Bagaimana Menulis Proposal Tesis Dengan Baik? (Tahap Asas)


Tarikh
29 April 2017 (Sabtu)
Masa
8.30 am – 1.15 pm
Tempat
Usuli Faqih Research Centre (UFRC),
PT12991, Jalan BBN 1/7D, Putra Nilai, 71800, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan.
(atas pejabat Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS) dan berhadapan Majlis Perbandaran Nilai)
Penceramah
Prof. Madya Dr. Irwan Mohd Subri
Medium Bahasa
Bahasa Melayu
Yuran Bengkel
RM 50.00 (Harga Pengenalan)
Termasuk makan/minum ringan dan bahan bengkel

Aturcara Bengkel
8.30am - 9.00 am
Pendaftaran
9.00am - 10.00 am
Apa itu proposal?
-          Bidang Pengajian Islam
-          Bidang Sains Sosial
10.00am - 10.15 am
Rehat/Kudapan
10.15am - 11.15 am
Penyataan Masalah, Soalan Kajian 
dan Objektif Kajian
11.15am - 12.15 pm
Kajian Lepas
12.15pm - 1.15 pm
Metodologi Kajian
1.15pm
Bersurai

Apa Itu Proposal?
Proposal adalah suatu penulisan yang sistematik dan terperinci untuk cadangan penyelidikan atau rancangan kegiatan yang akan berlaku. Dalam konteks pengajian siswazah, proposal dibuat untuk mendapatkan persetujuan dan kelulusan jawatankuasa penilai di peringkat jabatan/fakulti sebelum sesuatu tesis dibenarkan untuk ditulis.

Kenapa Proposal Penting?
Kepentingan proposal dapat dilihat daripada persperktif berikut:
i.                    Menyuluh pelajar mengenai jalan kajian yang harus dilalui.
ii.                 Menjadikan pelajar fokus kepada apa yang ingin dikaji.
iii.               Mengekalkan pelajar di landasan yang betul dalam kajian yang dijalankan.

Objektif Bengkel
Bengkel ini bertujuan untuk memberi bimbingan yang betul untuk pelajar siswazah dalam menyediakan proposal (cadangan penyelidikan).

Biodata Penceramah
Prof. Madya Dr. Irwan Mohd Subri
BA (Syariah Islamiyyah) al-Azhar, Sarjana Pengajian Islam (Syariah) UKM & Ph.D (Fiqh dan Usul) UIAM
-          Penyelia tesis dan penyelidik dalam bidang Pengajian Islam dan Sains Sosial di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
-          Perunding Utama UFRC.
-          Pengarah, Institut Pengurusan & Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), USIM.
-          Profesor Madya, Fakulti Syariah & Undang-Undang, (FSU), USIM

Siapa Perlu Hadir?
Semua pelajar siswazah atau mereka yang berhajat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Tempat terhad kepada 30 orang peserta sahaja! Pengesahan penyertaan hanya dikira jika peserta telah membayar yuran.

Pembayaran
Bayaran yuran bengkel RM 50.00 hendaklah dijelaskan 3 hari sebelum bengkel. Sijil hanya akan diberikan kepada peserta yang telah menjelaskan yuran bengkel.

Semua bayaran hendaklah dibayar atas nama:
Usuli Faqih Research Centre
(Affin Islamic Bank Berhad: 10-662-000204-9)

Nota:
- - Sila simpan slip/resit pembayaran sebagai bukti. Kegagalan berbuat demikian dianggap belum membuat pembayaran.
-    - Sekiranya pembayaran dibuat secara online, sila masukkan emel usulifaqih@gmail.com dalam ruangan emel untuk rujukan kami.
-     -  Wang yuran tidak akan dikembalikan sekiranya peserta tidak hadir pada hari bengkel kecuali bengkel dibatalkan oleh pihak penganjur.

Maklumat Lanjut
Sila hubungi:
USULI FAQIH RESEARCH CENTRE (UFRC),
PT12991, Jalan BBN 1/7D, Putra Nilai,
71800, Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan.
H/P: +6019-644 0815
Emel: usulifaqih@gmail.com

26 Ogos 2016

cutiehome.com Dilancarkan

Dapatkan pelbagai barangan menarik di Cutie Home. Klik gambar untuk membeli!