04 Ogos 2018

SOAL JAWAB HUKUM BERSAMA PENDUDUK ISLAM COCOS (KEELING) ISLAND, AUSTRALIA (SIRI 1)

SOALAN:
Solat Jumaat Di Pulau Cocos Dengan Berapa Jumlah Bilangan Makmum?
JAWAPAN:
Kewajipan menunaikan solat Jumaat adalah berdasarkan firman Allah SWT:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
Maksudnya, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan solat Jumaat) dan tinggalkanlah berjual beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya)" (al-Quran. Surah Al-Jumu'ah: 9).
Rasulullah SAW juga bersabda:
{الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ}
Maksudnya, "Solat Jumaat itu hak wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali empat jenis manusia: hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, kanak-kanak atau orang yang sakit" (Riwayat Abu Dawud).
Mengikut mazhab Syafie, syarat wajib solat Jumaat adalah seperti berikut:
1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Lelaki.
6. Sihat.
7. Bermastautin atau bermukim (Rujukan: Kitab Matn Abi Shuja' al-Musamma Bi al-Ghayah Wa al-Taqrib).
Manakala syarat sah solat Jumaat mengikut mazhab Syafie adalah seperti berikut:
1. Didirikan dalam waktu Zuhur.
2. Tempat mendirikan solat Jumaat itu hendaklah di suatu tempat yang telah ditetapkan seperti masjid, dewan, padang dan sebagainya.
3. Tidak dilakukan dua jumaat dalam satu kariah kecuali tempat itu besar dan sukar berkumpul di satu tempat.
4. Mestilah berjemaah dengan sekurang-kurangnya 40 orang yang tinggal tetap di kawasan itu.
5. Didahului dengan dua khutbah (Rujukan: Kitab Minhaj al-Talibin Wa Umdat al-Muftin Fi al-Fiqh & Mughniyy al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj).
Solat Jumaat Di Cocos (Keeling) Island
Berdasarkan keadaan di Cocos (Keeling) Island, Australia, solat Jumaat diadakan di dua tempat iaitu di Home Island dan Main Island. Solat Jumaat di Home Island tidak menimbulkan masalah dari segi bilangan jemaah kerana jumlah yang ramai yang dapat hadir solat Jumaat tersebut.
Manakala solat Jumaat di Main Island dihadiri lebih kurang 40 orang yang bekerja di situ. Yang menimbulkan sedikit persoalan ialah jumlah ini boleh jadi mencukupi bilangan 40 orang yang disyaratkan mengikut mazhab Syafie dan boleh jadi tidak mencukupi sekiranya ada antara mereka yang bercuti atau sakit atau lain-lain faktor.
Oleh itu, sekiranya bilangan jemaah tidak mencukupi 40 orang di Main Island atas apa faktor sekalipun, solat Jumaat boleh didirikan dengan jemaah yang kurang daripada 40 orang dengan mengambil pendapat mazhab Maliki iaitu sekurang-kurangnya 12 orang termasuk imam (rujukan: Kitab al-Taj Wa al-Iklil Li Mukhtasar Khalil) atau berdasarkan pendapat mazhab Hanafi iaitu sekurang-kurangnya 4 orang termasuk imam (Rujukan: Kitab Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq & al-Inayah Sharh al-Hidayah).
Dalam hal ini, mendirikan solat Jumaat di Main Island, Cocos (Keeling) Island, Australia walaupun tidak cukup bilangan jemaah 40 orang (mengikut mazhab Syafie) adalah dibolehkan supaya lelaki muslim di situ dapat mendengar pesanan-pesanan agama melalui khutbah Jumaat.
Wallahu a'lam bi al-sawab.
RUJUKAN:
Abu Shuja', Shihab al-Din Ahmad bin al-Husayn bin Ahmad. Matn Abi Shuja' al-Musamma Bi al-Ghayah Wa al-Taqrib. T.tp: Alam al-Kutub.
Al-Babartiyy, Akmal al-Din Muhammad bin Muhammad bin Mahmud. T.th. al-Inayah Sharh al-Hidayah. T.tp: Dar al-Fikr.
Al-Mawwaq, Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim bin Yusuf. 1994. al-Taj Wa al-Iklil Li Mukhtasar Khalil. T.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Nawawiyy, Abu Zakariyya Muhy al-Din Yahya bin Sharaf. 2005. Minhaj al-Talibin Wa Umdat al-Muftin Fi al-Fiqh. T.tp: Dar al-Fikr.
Al-Sharbiniyy, Shams al-Din Muhammad bin Ahmad al-Khatib. 1994. Mughniyy al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. T.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Zayla'iyy, Fakhr al-Din Uthman bin Aliyy bin Mahjin al-Bari'iyy. 1313H. Tabyin al-Haqa’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq. Al-Qahirah: al-Matba'at al-Kubra al-Amiriyyah
DISEDIAKAN OLEH:
Prof. Madya Dr. Irwan bin Mohd Subri
Pengarah,
Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD),
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Nota Penting:
Tulisan ini adalah pandangan hukum awal Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) kepada penduduk Islam Cocos (Keeling) Island, Australia dan bukanlah fatwa rasmi. Pandangan hukum ini diberikan berdasarkan suasana dan keadaan serta pengalaman penulis di Cocos (Keeling) Island, Australia.

Hifz al-Din Adalah Menjaga Semua Agama? (Bahagian 3)

Bacalah dengan hati yang tenang....

Saya tidak mahu panjangkan ulasan lagi isu ini, cuma saya minta anda baca artikel berikut yang bertajuk
مقصد حفظ الدين رؤية مقاصدية معاصرة yang ditulis oleh Husam al-Isawi Ibrahim seorang graduan dari Universiti al-Azhar. Artikel yang cukup panjang lebar menjelaskan tentang maqasid penjagaan agama.

Ada 1 point beliau yang hampir sama dengan pandangan Dr. M ketika beliau menjelaskan tentang wasilah (cara) penjagaan agama menurut pandangan maqasid kontemporari.

Point yang disebut oleh Husam sebagai wasilah menjaga agama ialah menghidupkan sesi dialog antara agama. Bagi beliau dialog sebegitu dapat menjaga "agama-agama samawi" dalam mewujudkan satu kesepakatan dalam khidmat insani dan menjauhkan peperangan, keganasan dan kemusnahan kerana jauh daripada panduan samawi.

Kedengaran pointnya sama sepeti Dr. M sebut, namun jika dibaca keseluruhan artikel ini (baca daripada awal hingga habis), Husam hanya meletakkan point tersebut dalam wasilah sahaja bukannya dalam maqasid.

Jangan ambil point yang saya sebut kesimpulannya itu sahaja, tapi wajib baca keseluruhan artikel beliau. Moga ada ilmu baharu yang kita dapat.

Boleh baca artikel beliau di link berikut:

15 Julai 2018

Hifz al-Din Adalah Menjaga Semua Agama? (Bahagian 2)


Bacalah dengan hati yang tenang....

Perkara yang menarik perhatian perbincangan ramai asatizah apabila Dr. M membawa tafsiran baharu kepada maksud hifz al-din. Katanya, ia bermaksud menjaga "semua" agama dan bukan menjaga Islam sahaja, maka itulah sisi rahmatan lil alamin. Dalam posting FB beliau selepas itu, beliau ada menjustifikasikan kenyataannya itu terutama maksud penggunaan alif lam (ال) dalam bahasa arab.

Berikut ialah tulisan beliau: "Ada yang berhujahkan pengunaan ال sebagai makna ditakrifkan khusus perkataan Ad din الدين dengan makna hanya agama Islam. Bagaimana pula ال dalam Al Mal, Al Nafs, Al Aql dan Al i'rd, adakah kesemua itu hanya untuk menjaga harta orang Islam, akal orang Islam ataukah hanya jiwa orang Islam kerana maslahat paling atas hanya untuk jaga agama Islam sahaja? Ini pastinya tidak konsisten dengan prinsip Insaniah yang dijamin oleh Islam" (Mujahid Yusof Rawa, 14 Julai 2018).

Sesiapa yang belajar ilmu bahasa arab, pasti tahu alif lam (ال) ada peranan tertentu dalam sesuatu perkataan. Ia bukan saja-saja kita nak guna atau tidak. Perkataan yang ada alif lam (ال) boleh membawa maksud lain berbanding perkataan yang sama yang tidak mempunyai alif lam (ال). Secara ringkasnya peranan alif lam (ال) dalam bahasa arab boleh dikategorikan kepada:
1. Alif lam (ال) li al-'ahd (menjelaskan masa).
2. Alif lam (ال) li al-jins (menjelaskan hakikat sesuatu).
3. Alif lam (ال) li al-istighraq (mencangkupi semua perkara yang sesuai masuk di bawah perkataan tersebut).
(Nota: pembahagian alif lam (ال) berbeza antara pakar bahasa arab, ada yang mengkategorikan 2 bahagian dan ada yang mengkategorikannya kepada 3 bahagian).

Bagaimanakah dan siapakah yang akan menentukan maksud sebenar alif lam (ال) yang digunakan oleh seseorang penutur atau penulis. Pada asasnya, maksud alif lam (ال) boleh difahami sama ada melalui penjelasan oleh si penutur/penulis atau melalui konteks ayat yang digunakan. Jadi penggunaan alif lam (ال) agak unik kerana ia boleh berubah peranan atau maksudnya dan ia tidak statik dalam semua keadaan dengan satu maksud sahaja.

Apabila Dr. M cuba menjustifikasikan maksud hifz al-Din ialah menjaga semua agama dengan beralasankan atau berhujahkan penggunaan alif lam (ال) dalam al-'aql, al-nasal, al-nafs dan al-mal, jelas beliau terkhilaf dalam memahami fungsi alif lam (ال).

Sebagai contoh, apabila Allah berfirman dalam al-Quran: (وأقيموا الصلاة) (surah al-Baqarah, ayat 43), adakah difahami bahawa Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan semua solat atau sembahyang semua agama? Jika digunakan justifikasi Dr. M, maka kita sepatutnya berkata ya. Kerana apa? Kerana adanya alim lam (ال) dalam perkataan الصلاة. Namun hakikatnya bukan itu maksudnya. Solat dalam arahan tersebut ialah solat orang Islam dan bukannya semua jenis solat dalam semua agama yang ada di dunia ini.

Alif lam (ال) dalam ayat 43 surah al-Baqarah itu bukan bermaksud alif lam (ال) li al-istighraq dalam erti kata semua jenis solat agama yang ada. Kalau kita beranggapan bahawa alif lam (ال) dalam ayat tersebut adalah alif lam (ال) li al-istighraq dalam erti kata semua solat fardu, ia masih boleh diterima. Ini yang dijelaskan oleh imam al-Baghawi dalam tafsirnya tentang ayat tersebut:
 {وأقيموا الصلاة} يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها

Apabila Dr. M mentafsirkan hifz al-din dengan maksud menjaga "semua" agama kerana adanya alif lam (ال) dalam perkataan "al-din", maka ia amat janggal. Alif lam (ال) dalam perkataan hifz al-din memang boleh ditafsirkan dengan alif lam (ال) li al-istighraq. Dalam perbahasan lafaz al-'am ilmu Usul Fiqh, antara indikator asas sesuatu lafaz itu bermaksud 'am ((mencangkupi SEMUA perkara yang sesuai masuk di bawah perkataan tersebut) ialah lafaz mufrad (singular) yang ada alif lam (ال). Contohnya surah al-'asr ayat 2 (إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ). Ayat ini bermaksud SEMUA manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal salih. Namun tidak semua perkataan mufrad yang ada alif lam (ال) akan bermaksud 'am (rujuk perbahasan 'am dan khas dalam ilmu usul fiqh untuk maklumat lanjut).

Kenapa saya kata kata tafsiran Dr. M janggal. Ini kerana dalam perbahasan maqasid syariah, hifz al-din bermaksud menjaga "agama Islam" dan bukannya "semua agama". Dr. M perlu bezakan antara perbahasan maqasid syariah dan perlembagaan persekutuan Malaysia. Perbahasan maqasid syariah perlu dibincangkan mengikut displin ilmu syariah dan jika dilihat nas-nas Syarak, tafsiran al-din bermaksud agama Islam dan bukannya semua agama. Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 19 (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ). Imam Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat ini berkata:
وقوله : ( إن الدين عند الله الإسلام ) إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام ، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين ، حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم ، فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته ، فليس بمتقبل .

Jika hifz al-din dibincangkan dari kaca mata perlembagaan persekutuan, mungkin bolehlah dikatakan bahawa fungsi kerajaan ialah menjaga "semua" agama yang ada di negara ini. Perlembagaan persekutuan (Kebebasan beragama) perkara 11 memperuntukkan:
(1) Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya.

Namun, walaupun perbahasan maqasid syariah mengatakan bahawa hifz al-din ialah menjaga agama Islam, tidak terdapat satu nas Syarak pun yang mengatakan bahawa agama lain perlu dihancurkan, diperangi dan tidak dihormati. Kalau Dr. M inginkan penganut agama lain dihormati hak mereka dan sebagainya, ia memang telah ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW sejak Islam diturunkan pun. Banyak nas al-Quran dan hadis yang meminta umat Islam menghormati dan memberikan hak termasuk kepada orang bukan Islam. Antaranya firman Allah surah al-An'am ayat 108 (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ). Ini adalah perbahasan lain bukannya perbahasan maqasid syariah walaupun tidak dinafikan bahawa ia ada kaitan dengannya.

Kesimpulannya, penggunaan alif lam (ال) memang mempunyai pelbagai maksud dalam konteks yang berbeza. Namun dalam perbahasan maqasid syariah, hifz al-din adalah penjagaan agama Islam dan bukannya semua agama. Penganut agama lain boleh meminta pakar agama mereka agar membuat maqasid agama mereka sendiri. Peranan kita sebagai kerajaan untuk menjaga semua rakyat berbilang agama adalah isu dan perbahasan yang lain.

Hifz al-Din Adalah Menjaga Semua Agama? (Bahagian 1)

Bacalah dengan hati yang tenang....

Pada mulanya saya mendengar sedutan ucapan Yb Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. 
Mujahid (selepas ini akan disebut Dr. M) berkenaan hifz al-Din. Saya agak tersentak dengan
huraian beliau. Katanya selama ini kita tersalah faham tentang terjemahan hifz al-din. Kita
memahaminya sebagai menjaga agama Islam sahaja. "Tak betul" kata Dr. M, yang sebetulnya ialah
menjaga semua agama.

Sebolehnya saya tidak mahu memberi sebarang komen bersetuju atau tidak selagi saya tidak
mendengar ucapan Dr. M keseluruhannya (الحكم على الشيء فرع عن تصوره). Pagi tadi saya meluangkan masa untuk mendengar ucapan beliau yang mengambil masa lebih kurang 55 minit. Ringkasan intipati ucapan
Dr. M telah pun saya tulis dalam post saya sebelum ini.

Setelah mendengar keseluruhan ucapan beliau, dapat saya simpulkan ia terbahagi kepada 2 tema
utama yang ingin disampaikan kepada warga agensi agama Islam di bawah beliau. Tema-tema
tersebut ialah:
1. Pentadbiran dan rasuah.Semua pihak diminta untuk menunjukkan contoh pentadbiran Islam yang
baik kerana ia mencerminkan agama Islam itu sendiri dengan menjauhi rasuah. Ini disebutkan
oleh Dr. M sebagai mukaddimah ucapannya.
2. Visi dan aspirasi beliau sebagai seorang menteri yang menjaga portfolio agama Islam. Visi
ini diperincikan kepada 3 point iaitu:
a. Konsep rahmatan lil alamin.
b. Pemikiran maqasidik.
c. Acuan pentadbiran Islam mengikut acuan Malaysia (fiqh manhaj Malaysia).

Saya sebagai pendengar ucapan ini pada dasarnya memahami dengan jelas apa yang hendak dibawa
oleh Dr. M sebagai seorang menteri agama (Islam). Bagi saya, ucapan sebegini sebagai "pembuka
selera" kepada orang bawahan beliau untuk memahami visi ketua mereka. Saya pasti, Dr. M akan
susuli dengan pelan tindakan untuk merealisasikan visinya itu.

Konsep-konsep yang Dr. M ucapkan itu tidaklah asing sangat kerana ia telah pun dijelaskan dan
dibahaskan oleh para ulama silam dan kontemporari termasuklah ilmuan Malaysia. Beliau hanya
menyusun konsep-konsep tersebut dan menjadikannya kerangka gerak kerja yang bakal beliau
laksanakan di bawah kementerian dan agensi yang berkaitan.

Ucapan beliau pada umumnya (mungkin) boleh diterima sehinggalah beliau menyebut dan
menjelaskan tentang point "Hifz al-Din Adalah Menjaga Semua Agama". Saya yang tersentak ketika
mendengar sedutan ucapan beliau sebelum itu, terus tersentak juga apabila mendengar
keseluruhan ucapannya pada point yang dijelaskannya itu.

Bersambung...

29 Jun 2018

Denda RM25 Berbaloi dan Memadai?

Isu denda Dua Puluh Lima Ringgit terhadap 2 pelancong China kerana berkelakuan tidak sopan di atas tembok Masjid Bandaraya Kota Kinabalu menjadi hangat seketika. Walaupun isu ini tidak sehangat komentar-komentar politik harapan atau tiada harapan, namun ia tetap menarik minat sebahagian netizen untuk mengulas mengenainya. Ramai yang mempertikai kewajaran "jumlah" denda tersebut kerana ia dilihat terlalu sedikit dan terlalu "lawak" untuk dikenakan sebagai hukuman kepada sesuatu "kesalahan". Mari kita belajar sedikit mengenai undang-undang di Malaysia. Memandangkan kejadian tersebut berlaku di Sabah, maka kita akan merujuk kepada undang-undang yang berkuatkuasa di negeri Sabah. Dua guru tari warga China tersebut telah ditahan oleh pihak polis kerana memperagakan tarian di atas tembok Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Majistret Cindy Balitus menjatuhkan hukuman itu selepas kedua-dua wanita berumur 25 dan 37 berkenaan mengaku bersalah berkelakuan tidak sopan di atas tembok masjid Sabtu lalu ()23 Julai 2018, kira-kira jam 4 petang. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 15 Ordinan Kesalahan Kecil Negeri Sabah kerana berkelakuan tidak sopan di kawasan awam. Seksyen 15, Ordinan Kesalahan Kecil Negeri Sabah atau Minor Offences Ordinance, State of Sabah memperuntukkan:
"Any person who is found drunk and incapable of taking care of himself, or is guilty of any riotous, disorderly or indecent behaviour, or of persistently soliciting or importuning for immoral purposes in any public road or in any public place or place of public resort, or in the immediate vicinity of any court or of any public office or police station or place of worship, or in any coffee shop, eating house or other place to which the public has or may have access shall be liable to a fine of twenty-five ringgit, and to imprisonment for fourteen days, and on a second or subsequent conviction to a fine of fifty ringgit and to imprisonment for three months". Memandangkan kedua-duanya ditahan oleh pihak polis, tambahan pula kedua-duanya bukan Islam, maka hukuman yang sesuai dijatuhkan ialah mengikut undang-undang yang berkuatkuasa di negeri Sabah iaitu Ordinan Kesalahan Kecil Negeri Sabah. Hakim majistret telah mengikut undang-undang dan beliau tidak mempunyai pilihan lain kerana jumlah denda berkelakuan tidak senonoh di tempat awam yang termaktub dalam undang-undang tersebut aadalah RM25.00. Ya, dari segi logiknya, jumlah itu pada zaman sekarang amat tidak logik atau tidak wajar, namun itulah undang-undang yang berkuatkuasa di negeri Sabah. Jumlah itu (RM25.00) sebenarnya adalah jumlah sama yang dikenakan dalam Akta Kesalahan Kecil atau Minor Offences Act 1955 (Seksyen 21) yang berkuatkuasa di Semananjung Tanah Melayu seperti berikut:
"Any person who is found drunk and incapable of taking care of himself, or is guilty of any riotous, disorderly or indecent behaviour, or of persistently soliciting or importuning for immoral purposes in any public road or in any public place or place of public amusement or resort, or in the immediate vicinity of any Court or of any public office or police station or place of worship, shall be liable to a fine not exceeding twenty-five ringgit or to imprisonment for a term not exceeding fourteen days, and on a second or subsequent conviction to a fine not exceeding one hundred ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three months or to both". Sekarang mari kita lihat undang-undang Islam yang berkuatkuasa di negeri Sabah berkaitan kelakuan tidak senonoh. Seksyen 83. Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Sabah (Perbuatan tidak sopan dikhalayak ramai) memperuntukkan:
"(1) Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau berkelakuan tidak sopan yang bertentangan dengan Hukum Syarak di mana-mana tempat awam adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali". Jumlah denda yang sama (seribu ringgit) juga disebut dalam Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 dalam seksyen 31. Jumlah denda dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Sabah berkaitan Perbuatan tidak sopan dikhalayak ramai jauh lebih tinggi berbanding jumlah denda dalam Ordinan Kesalahan Kecil Negeri Sabah bagi kesalahan yang sama. Namun kedua-dua pelancong China tersebut tidak boleh didakwa di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Sabah kerana mereka bukan Islam. Jika pesalah muslim yang berkelakuan tidak senonoh, untuk mendendanya bergantung kepada undang-undang mana mereka akan didakwa. Sekiranya di bawah Ordinan Kesalahan Kecil Negeri Sabah, maka denda maksimumnya ialah RM25.00 dan sudah pasti pesalah tidak berasa gusar kerana jumlahnya amat rendah. Namun sekiranya beliau didakwa di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1995 Sabah, maka beliau akan didenda maksimum seribu ringgit dan pasti jumlah itu agak memeritkan.

05 Mei 2018

Dawabit Pilihanraya (Dabit Ke-4)

"Kepentingan parti didahulukan berbanding calon"

Ia berdasarkan kaedah:

المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة
Maksudnya, "Kepentingan awam (parti) diutamakan ke atas kepentingan khusus (calon)".

Dalam mencapai kemenangan dalam pilihanraya, setiap parti akan meletakkan calon-calonnya di kerusi yang ditandingi. Kemenangan calon parti yang ramai amat penting untuk membolehkan partinya membentuk kerajaan.

Tidak dinafikan semua calon ada kekurangan tertentu. Namun kekurangan ini boleh di"abaikan" demi untuk kepentingan yang lebih besar iatu kemenangan bilangan kerusi parti calon tersebut.

Kaedah fiqh ada menyebut:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
Maksudnya, "Sesuatu perkara yang tidak akan tercapai perkara wajib melainkan dengannya, maka perkara itu menjadi wajib".

Walaupun secara individu, calon itu dilihat kurang berwibawa, namun demi untuk memastikan partinya membentuk kerajaan, diwajibkan mengundi calon tersebut. Ini kerana, jika tidak mengundi calon tersebut, parti yang didokong dan diminati tidak akan dapat membentuk kerajaan jika kalah kerusi.

Dawabit Pilihanraya (Dabit Ke 3)

"Jika calon-calon yang bertanding diketahui kurang baik, maka hendaklah mengundi calon yang paling kurang mudaratnya".

Dabit ini didasari oleh kaedah fiqh yang berbunyi :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
Maksudnya, "Apabila bertembung dua mafsadah (keburukan), hendaklah menolak mudarat yang paling besar dengan memilih mudarat yang paling ringan".

Situasinya berlaku apabila dua calon Non Muslim bertanding atau dua calon Muslim yang kurang baik bertanding atau calon Muslim yang kurang baik dan calon Non Muslim yang baik bertanding.