23 Ogos 2015

al-Qanatir International Journal of Islamic Studies

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Usuli Faqih Research Centre dengan rasminya melancarkan al-Qanatir International Journal of Islamic Studies (eISSN: 2289-9944).

Vol. 1. No. 1 (2015)
1. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu Tentang Nasab Anak Tak Sah Taraf: Krisis Perundangan?
2. Kesalahan-Kesalahan Dalam Percetakan Mushaf Al-Quran Di Malaysia.
3. Penulisan Karya Seni Lagu Al-Quran Di Malaysia Dan Indonesia.
4. Asbab Tatbiq 'Umum al-Balwa Wa Syurut I'tibarihi Sababan Li al-Takhfif.
5. al-Mutatallabat al-Shar'iyyah Li Tahawwul al-Masarif al-Taqlidiyyah Li al-'Amal al-Masrafiyy al-Islamiyy

Panggilan sumbangan artikel!

Skop artikel:
- Shariah.
- Usuluddin.
- Al-Quran.
- Sunnah/Hadis.
- Dakwah.
- Bahasa Arab.
- Tamadun Islam.
- Pemikiran Islam.

Tiada ulasan: